Javna dela 2023

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenja aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno …

Beri dalje

Podajte predloge k strategiji digitalnih javnih storitev 2030

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje in javno obravnavo. Zainteresirano javnost vabimo, da k strategiji poda svoja mnenja, predloge in stališča in s tem pripomore k vsebinsko dobro pripravljenemu dokumentu. Pri pripravi osnutka strategije je Ministrstvo za javno upravo, skupaj z medresorsko delovno …

Beri dalje