Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Strategija EU za mlade 2019-2027

Resolucija o novi strategiji EU za mlade 2019-2027 predstavlja pomemben korak k prepoznavanju specifičnih izzivov, s katerimi se soočajo mladi. Strategija obljublja, da bo ustvarila več priložnosti za mlade, dosegla raznolike mlade in si prizadevala za socialno vključevanje in izkoreninjenje revščine mladih. Pomembno je, da izvajanje strategije temelji na močnem sodelovanju mladih in mladinskih organizacij z državami članicami in institucijami EU.

Pričakovati je, da bo strategija razvila svojstven medsektorski pristop za obravnavanje potreb mladih na drugih področjih javnih politik EU ter predlaga, da se EU in države članice osredotočijo na spodbujanje sodelovanja mladih v državljanskem in demokratičnem življenju, povezovanje mladih po celotni Evropski Uniji in zunaj nje, spodbujanje prostovoljstva, učne mobilnosti, solidarnosti in medkulturnega razumevanja in podporo opolnomočenju mladih skozi kakovostno in inovativno mladinsko delo.

Komisija predlaga nekaj pomembnih novosti v primerjavi s sedanjim političnim okvirom:

  • Imenovanje koordinatorja mladih EU, ki bo skrbel za zastopanje stališč mladih v Komisiji in mladim omogočil, da več prispevajo k oblikovanju politik EU na različnih področjih. Koordinator bo okrepil dialog z mladimi, zlasti preko Evropskega mladinskega portala in Platforme za EU mladinsko strategijo.
  • Obnovljen EU dialog mladih, ki bo bolje zaznaval probleme mladih in zagotovil širšo dostopnost, tudi s pomočjo inovativnih oblik.
  • Spremljanje porabe EU sredstev namenjenih mladim v različnih programih financiranja.
  • Nadaljnja krepitev kakovosti, inovativnosti in priznavanja mladinskega dela ter vzpostaviti pogojev in spodbud za druge sektorjem, da izkoristijo potenciale neformalnega učenja.
  • Vzpostaviti bolj jasno povezavo med izvajanjem EU mladinske politike in s tem povezanih dejavnosti v programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Celotno besedilo resolucije Strategija EU na področju na mladine s prilogami je dostopno tukaj (v slovenskem jeziku).